Alt text to fill

Tài liệu dành cho bệnh nhân

Tips Kesehatan Gigi dan Mulut

Tầm quan trọng của việc bảo vệ nướu

Cũng như răng, nướu đóng vai trò quan trọng với sức khỏe răng miệng và sức khỏe cơ thể. Phần thông tin này giúp người dùng hiểu được tầm quan trọng của việc chăm sóc nướu & quy trình chăm sóc nướu hàng ngày.

Tải xuống - PDF(400kb)

Kesehatan Gigi Anak dan Keluarga

Vệ sinh răng miệng với nước súc miệng

Tài liệu cung cấp cách duy trì sức khỏe răng miệng mà quý nha sĩ có thể cung cấp cho bệnh nhân

Tải xuống - PDF (100kb)