Mục đích của sứ mệnh

Nghiên cứu toàn cầu đầu tiên về chăm sóc răng miệng

Để có thể hoàn thành sứ mệnh hiệu quả, năm 2018 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu toàn cầu về tác động của việc chăm sóc răng miệng kém đối với khả năng đến lớp và kết quả học tập của trẻ em từ 6 đến 17 tuổi cũng như tác động đối với phụ huynh.

Đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên về lĩnh vực này trên quy mô toàn cầu, qua đó chúng tôi hiểu được những thách thức và khó khăn từ việc chăm sóc răng miệng kém và vấn đề về răng, tác động của chúng đối với kết quả học tập và đời sống cá nhân của nhiều trẻ em khắp thế giới.

Pack shot Pepsodent
Smile VN why we do it
Smile VN why we do it

ĐIỂM XUẤT PHÁT

Kết quả nghiên cứu ở nhiều quốc gia cho thấy tỷ lệ chải răng ngày 2 lần bắt đầu chững lại.

Chúng tôi muốn nhấn mạnh lại tính cấp thiết của thói quen chải răng tốt và chứng minh rằng khi ta không chăm sóc răng miệng đúng cách, để cho răng nướu bị tổn hại thì hậu quả rất rõ ràng, người bị tác động có thể thấy mình bị cách ly và mất đi nhiều cơ hội.

mama sigi dan pepo

Kết quả

Công trình nghiên cứu đa thị trường đầu tiên về lĩnh vực này chứng minh sự tương quan và hệ quả liên đới giữa sức khỏe răng miệng đối với việc học tập và cảm giác hạnh phúc. Số liệu phân tích chuyên sâu sẽ giúp chúng tôi đo lường sự tương quan và hệ quả tốt xấu từ cách chăm sóc răng miệng đối với mọi mặt trong đời sống. Kết quả nghiên cứu sẽ được công bố toàn cầu vào ngày Sức khỏe Răng miệng Thế giới 2019.

Tải về Báo cáo toàn cầu - Zip (1.3mb)

Tải về Báo cáo về Việt Nam - Zip (25mb)