P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội - 100G

P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội được kiểm chứng khoa học với can-xi siêu nhỏ và pro-fluor linh hoạt

  • Giúp lấp đầy các lỗ sâu li ti trước khi chúng trở thành sâu răng
  • Tạo một lớp bảo vệ vượt trội giúp răng chắc hơn 10 lần

Giá khuyến nghị 18,000 VND

Yên tâm khi cả gia đình được bảo vệ khỏi sâu răng và còn giúp răng chắc hơn 10X từ P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội

Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Silicate, Potassium Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin

P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội - 100G

P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội được kiểm chứng khoa học với can-xi siêu nhỏ và pro-fluor linh hoạt

  • Giúp lấp đầy các lỗ sâu li ti trước khi chúng trở thành sâu răng
  • Tạo một lớp bảo vệ vượt trội giúp răng chắc hơn 10 lần

Giá khuyến nghị 27,000 VND

Yên tâm khi cả gia đình được bảo vệ khỏi sâu răng và còn giúp răng chắc hơn 10X từ P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội

Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Silicate, Potassium Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin

P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội - 100G

P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội được kiểm chứng khoa học với can-xi siêu nhỏ và pro-fluor linh hoạt

  • Giúp lấp đầy các lỗ sâu li ti trước khi chúng trở thành sâu răng
  • Tạo một lớp bảo vệ vượt trội giúp răng chắc hơn 10 lần

Giá khuyến nghị 33,000 VND

Yên tâm khi cả gia đình được bảo vệ khỏi sâu răng và còn giúp răng chắc hơn 10X từ P/S Ngừa Sâu Răng Vượt Trội

Calcium Carbonate, Water, Sorbitol, Hydrated Silica, Sodium Lauryl Sulfate, Flavor, Sodium Monofluorophosphate, Cellulose Gum, Sodium Silicate, Potassium Citrate, Benzyl Alcohol, Sodium Saccharin

Đặc điểm nổi bật

P/S giới thiệu

P/S Trẻ Em 2-6 tuổi Hương Cam Mê Ly

P/S Trẻ Em 2-6 tuổi Hương Cam Mê Ly

Read more »
P/S Trẻ Em 2-6 tuổi Hương Dâu & Trái Cây

P/S Trẻ Em 2-6 tuổi Hương Dâu & Trái Cây

Read more »
P/S Trẻ Em 7-11 tuổi Hương Bạc Hà

P/S Trẻ Em 7-11 tuổi Hương Bạc Hà

Read more »